Карагоз

Вопрос: Добрый день, хотели бы заняться мясным скотоводство в условиях частного небольшого хозяйства. Со скольки голов следует начать!? И какую породу приобрести?
2018-12-19 00:04:48
Ответ: Здравствуйте Карагоз! Да конечно, если было бы возможности. Я выбираю казахскую белоголовую и абердин-ангусскую породу.
2018-12-19 09:00:34

Жанат

Вопрос: Здравствуйте! Чем отличается кредит от кредитной линии по программе "Сыбага" ?
2018-10-08 21:15:03
Ответ: Здравствуйте Жанат! Кредит выдается по прорамме "Сыбага"единовременно, при этом Вы получаете всю сумму сразу до конца оговоренного срока. Кредитная линия подразумевает выдачу займа траншами – это может быть возобновляемая и не возобновляемая линии. Что это значит? Возобновляемая линия – это когда в течение установленного срока финансирования Вы снимаете необходимую сумму, не превышающую установленный лимит, после чего возвращаете эти деньги и снова снимаете при необходимости. Вы можете снимать частями несколько раз подряд при условии, что общий размер траншей не превышает лимит кредита. Не возобновляемая линия – это когда в течение установленного срока финансирования Вы получаете транши в определенных заранее суммах и можете погасить весь кредит в конце срока».
2018-10-08 21:24:34

Айдын

Вопрос: Саламатсызба! Ақтөбе өңірінде етті бағыттағы қандай ірі қара мал тұқымдарын бордақылап етке өсірген тиімді?
2018-08-14 18:33:15
Ответ: Амансызба Айдын! Малды бордақылап етке өткізу үшін таза тұқымды малды бордақылауға қою міндетті емес. Олардың будандарын немесе жергілікті мал тұқымдарының төлдерінде қоюға болады. Негізі Ақтөбе өңірі құрғақ далалық аймақ болып саналады, яғни бұл өңірге қазақтың ақбас сиыры малы мен әулиекөл тұқымдарының малын бордақылап өсірген тиімді.
2018-08-14 20:21:23

Миржан

Вопрос: Добрый день! Какая из пород считается самой мясной в Казахстане?
2018-08-05 07:53:38
Ответ: Добрый день, Миржан! Как одну из самым мясным пород среди всех мясных, называют Абердин — ангус. Это связано с так называемой мраморностью мяса этого животного. Хорошо кормленные зрелые коровы весят по 650 кг, а быки абердин-ангус — по 800-1000 кг. Скелет животного породы - тонкий и лёгкий. Убойный выход здесь составляет рекордные 65-70%. Мясо коровы породы Angus обладает тонковолокнистой структурой. Туша равномерно пронизана жировыми прослойками.
2018-08-05 08:40:23

Қуанышбек

Вопрос: Саламатсызба Нұрлыбай Жігербайұлы! Біздің шаруашылық герефорд тұқымы малын асылдандырумен айналысып келеді. Табындағы малдың сапалық құрамын анықтау үшін қай айдан бастап бонитировка жүргізу қажет және бағалауға қандай жастағы малдар алынады? Асыл тұқымдылыққа сатылатын төлдің тірілей салмағы қанша болуы шарт?
2018-08-02 18:52:26
Ответ: Саламатсызба Куанышбек! Етті ірі қара малына сұрыптау жұмысы тамыз-қазан айларының аралығында жүргізіледі. Бонитировка жүргізуге 6 айлық төлден бастап барлық жастағы асыл тұқымды мал алынады. Асыл тұқымдылыққа сатуға ұсынылған 12 айлық бұқашықтар мен қашарлардың тірілей салмағы тұқым малының 1 класс талабына сай болуы тиіс , яғни 320 - 270кг.
2018-08-02 20:10:35

Жанат

Вопрос: Саламатсызба Нұрлыбай Жігербайұлы! Мен малды бордақылау алаңын ашпақшымын. Ол үшін бордақылау мерзімінің ұзақтығы, түліктің түрі, малдың жасы, бастапқы салмағы мен қоңдылығы қандай болуы тиіс?
2018-07-29 18:00:00
Ответ: Саламатсызба Жанат! Бордақылауға қоятын малдардың тірілей салмағы 250-270 кг-нан кем болмауы қажет, ал бордақылау мерзімі 90-120 күнге дейін созылады. Малдың жасына қарай бордақылаудың өзінше ерекшеліктері болады, ет ұлпасының бітуі және қалыптасуы олардың биологиялық ерекшеліктеріне байланысты, май ұлпасы көбінесе сақа уақытында көбірек бітеді.Сондықтан бордақылауды бірнеше кезеңге бөледі. Оған: 13-15 айға дейінгі, 18-20 айға дейінгі, екі жастан жоғары (біраққа шыққан сиырлар, бұқашықтар, өгіздер) малдар жатады. 13-15 айдағы бордақыланған жас малдарды қарқынды өсіріп, содан кейін бордақылайды, олардың тірі салмағы 420-450 кг-нан кем болмауы қажет, ал 18-20 айлық жас малдардың салмағы 340-360 кг болғанда, оларды үш айлық бордақылауға қойып, тәулігіне 900-1000 г салмаққа жеткізіп, оларды сатар алдындағы салмағы 430-470 кг жетуі қажет, ет шығымы 56-60%-ға жетуі тиіс. Осындай бордақылау мезгілдерінде рациондағы жемнің үлесі 30-35%-ға жетеді. Сақа малдарды 2-3 айдай бордақыласа, олардың тәуліктік қосатын салмағы 900-1000 г жетуі тиісті және осы уақытта 60-90 кг салмақ қосады. Сәттілік тілеймін!
2018-07-29 18:32:34

Адилбек

Вопрос: Здравствуйте! При создание фермы на 100 голов КРС мясного направления сколько будет составлять выручка от реализации и затраты?
2018-07-27 16:55:47
Ответ: Добрый день, Адилбек! При создании фермы на 100 голов скота мясного направления выручка от реализации и затраты будут состоять следующим образом: если маточное поголовье 50 коров, выход телят -80%, т.е. 40 телят, то реализация ежегодно -11000 тг : 20 бычков (250х700тг/кг)=20х175.000 тг=3500 тыс.тг (до 10 мес); 15 телок (400х1000тг/кг)=15х400.000тг=6000 тыс.тг (14 мес); 5 коров (500кгх600тг/кг)= 5х300.000тг= 1500 тыс.тг (выбраковка). А затраты ежегодно составят - 2430 тыс.тг: сено 105х8000тыс.тг (150 дней6 50 коров и 20 телок6 х 10кг): ячмень 21т х 40 000тг= 840 тыс.тг (150 дней, 50 коров и 20 телок, х2кг); ГСМ 5т х 150 000тг = 750 тыс.тг (зимнее кормление). Удачи!
2018-07-29 18:31:13

Муратбай

Вопрос: Здравствуйте Нурлыбай Жигербаевич! Нам необходимо проработать рационы кормления различных животных, птиц и рыб. Так как Румекс К-1 является очень высоко-белковой культурой, то планируем также выращивание Сорго Суданской или Сорго Сахарного - кстати, что нам лучше для рациона? Еще нам известно что при прессовании Румекса из 1 тонны зеленой массы получается около 650 литров сока обладающего богатым составом микро- макро-элемнтов и витаминов. Мы планируем на основе этого сока и отрубей создание нового вида эффективного корма. Как Вы думаете - достаточно ли этих ингредиентов, если что-либо нужно добавить (соль, известь и т.п.) то в каких пропорциях ?
2018-07-27 16:47:10
Ответ: Добрый день Муратбай! Где и сколько вы хотите производить румекса к-1? Кто вам давал рекомендации? Каковы технологии его возделывания? В Нашем университете проводили исследования по изучению химсостава румекса к-1, по нашим данным данная культура не пригодна для возделывания в условиях не орошения!!! Количество сахара для силосования не достаточно менее 5%! Высокое содержание белка наблюдается в самую первую фазу вегетации более 30%, затем стремительно сокращается! Но культура многолетняя! В тоже время последующие годы без внесения удобрения питательность уже на 3 год снижается!!! Нужно внимательно подходить к технологии выращивания данной культуры! Удачи! Готовы к сотрудничеству!!!
2018-07-27 17:09:47

Саян

Вопрос: Сколько времени требуется чтобы окупить бизнес в мясной скотоводство, если имеешь от 50 до 100 голос Крс?
2018-07-21 17:14:32
Ответ: Саян амансызба!. Сіздің 50 ден 100 басқа дейін етті бағыттағы ірі қара малын бағып-күтуге жұмсалатын инвестециялық өзіндік құныңыз қанша сомма? Сол шығындарды анықтағаннан кейін ғана толық ақпарат беруге болады. Мысалы, Сіздің бұл жобаңыздың инвестециялық өзіндік құны 21120000 тг құраса (мал базасымен бірге). Бұдан басқа еңбек ақы, жарық, электр шығындарын есептегенде 25 млн тг жетеді. Жоба өзін 6-7 жылда толық өтейтін болады. 1 кeстe - Ірі қaрaны кeшeнінде етті ірі қара малын бағып-күту жобасы бойынша табыстар мен шығындардың болжауы, мың тенге Көрсеткіштер 7 жылға болжам, мың тенге 1 жыл 2 жыл 3 жыл 4 жыл 5 жыл 6 жыл 7 жыл Өндірілетін ет, тонна 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 Инвест қызметтен түсетін барлық кіріс Қондырғыны сатып алу, тг 21120, 0 - - - - - - Айналымға қарыз алу, тг 4 090 - - - - - - Жалпы шығындар,тг 329679 333699 333749 338000 342153 342307 346630 Өндірістік шығын 320 727 324302 325097 327 893 329 690 331488 333286 Тасымалдау шығы 1 483 1 483 1 483 1 483 1 483 1 483 1 483 Ағымдағы жөндеу 343 686 1 029 1 372 1 715 2 058 2 401 ЕТҚ өндірістік қызметкерлер 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 ЕАҚ аударымдары 105 208 220 232 245 259 273 Әкімшілік қызмет кердің еңбекақысы 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 Әкімш қызмет кердің ЕАҚ 128 135 143 151 159 168 177 Сақтандыру 383 315 246 178 109 41 20 Басқада шығындар 13 365 13 526 13 612 13 699 13 785 13 872 13 958 Көліксалығы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Мүлік салығы 8,0 7,0 6,0 4,0 3,0 2,0 1,0 КҚС 1 077 1 089 1 095 1 101 1 107 1 113 1 119 КТС 164 138 145 162 174 274 266 Етті өткізуден түс кен барлық түсім, тг 390000 405600 405600 414960 421200 428125 436800 НҚ жабу 3602 3601 3601 3601 3601 3601 3601 % жабу 2 919 2 919 2 919 2 919 2 919 2 919 2 919 Қарыздың барлық шығысы, тг 6521,0 6520,0 6520,0 6520,0 6520,0 6520,0 6520,0 Қаржы қызметінен түсетін таза кіріс,тг 324800 340400 340400 349760 356000 362925 371600 Таза табыс, тг -4879 6701,0 6651,0 11760,0 13847,0 20618 24970 Сиыр eтінің қaзіргі нaрықтaғы бaғaсы 1250-1400 тeңгe дeңгeйіндe. Сондықтaн әр eтті ірі қaрa мaл тұқымдaрын өсіру мeн осы өнімді өндірудің тиімді жолдaрын қaрaстыру зaмaн сaй өзeкті мәсeлeeкeні бeлгілі. Шаруашылық сойыс алаңында аусымына 2600 тонна ет өндіреді. Яғни жылына 2600т х 12 ай =31200 тоннаға дейін ет саудаға шығарады. Шаруашылық мал базасын салу және мал сатып алу үшін инвестециялық қызметтен түсетін барлық кіріс (қарыз) – 25210,0 (жиырма бес млн екіжүз оң мың) теңгені құрайды. Оның ішінде техника мен қондырғы ны сатып алу – 21120 000 тенге, айналым қарызы -4 090000 тенге. Тек 7 жылы сатудан түсетін таза табыс 24970 мың. тг құрайды. Бұл дегеніміз жоба өзінің шығынын 7 жылда ақтайды деген сөз.
2018-07-21 20:43:58

Мали

Вопрос: Здравствуйте! Хотел бы заняться мясным скотоводством. Планирую купить 50 голов крс по программе Фонда финансовой поддержки. Какая порода более адаптированная в условиях Карагандинской области?
2018-07-16 13:46:38
Ответ: Здравствуйте Мали! В Казахстан был завоз большого количества крупного рогатого скота из США, Франции, Канады, Австралии и других стран порядка 56,08 тысяч голов мясного поголовья крупного рогатого скота. Казахская белоголовая, Абердин-ангуская и герефодская породы мясного скота более адаптированная в условиях Карагандинской области. Среди них Абердин-ангусская порода характеризуется не только хорошо выраженными мясными формами (убойный выход – 65-70%), но и хорошей акклиматизацией к различным природным условиям. При скрещивании с другими породами великолепно передают скороспелость и мясные качества. А также порода крупного рогатого скота герефордской известна неприхотливостью, и способностью производить мясо в труднодоступных зонах с использованием среднекачественных кормов, что очень важно при экстенсивном ведении животноводства, характерного для большей части Казахстана. Многие авторы считают, что скот абердин-ангусской и герефордской пород обладает широкими акклиматизационными способностями, но при ввозе их в другие страны с другим отличающимся климатом они подвергаются негативному воздействию внешней среды и выработка дополнительных защитных сил будет осуществляться тем быстрее, чем лучше будут условия кормления и содержания животных .
2018-07-16 16:58:40